Kansojen varallisuuden ryöstöretki – Näin toimii Euroopan pysyvä vakausmekanismi

 • Kansojen varallisuuden ryöstöretki – Näin toimii Euroopan pysyvä vakausmekanismi
Kreikan, Irlannin ja Portugalin tukipakettien sijaan on korkea aika raottaa verhoa ja aloittaa keskustelu Euroopan vakausmekanismista (EVM), joka määrää eurokriisin tukipakettien sisällön. Jyrki Kataisen 13.5.2011 eduskunnalle jättämästä EVM:n perustamista koskevasta muistiosta* käy ilmi, että kyseessä on luxemburgilainen yritys, joka pyrkii maksimoimaan voittonsa ja jonka varallisuus tulee rahaliiton jäsenmailta.

EVM:n myötä EU:ssa tehdään erillissopimus, jotta voidaan perustaa yksi kriisillä mustaa pekkaa pelaava liikepankki lisää. EVM on vapautettu veroista ja muista varallisuuden keräämistä häiritsevistä seikoista, kuten kansainvälisistä sopimuksista, EU:n omista tarkastuselimistä, toiminnan läpinäkyvyydestä jne. Valtiot ja veronmaksajat on sidottu kyseisen lafkan oikkuihin ja viime kädessä veronmaksajat maksavat koko lystin.

Vakauden ja hyvinvoinnin lisäämisen sijaan EVM tarkoittaa 2010-luvun pankkiryöstöä, jonka nimellinen laillisuus taataan muutoksilla euroalueen jäsenmaiden lainsäädännössä. Vakausmekanismi on luonnoksen mukaan määrä hyväksyä Suomessakin vielä tämän kuun loppuun mennessä.  

Erioikeudet
 • EVM:llä on kaikkien jäsenvaltioiden alueella tehtäviensä suorittamisen edellyttämät erioikeudet ja vapaudet. EVM pyrkii saamaan samat erioikeudet ja vapaudet myös niissä muissa maissa, joissa se harjoittaa toimintaansa tai sillä on varoja. … Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että EVM:llä on niiden alueella sopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet.
 • EVM, sen varat ja omaisuus on vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä, jollei EVM nimenomaisesti luovu tästä vapaudesta tai siitä on sovittu EVM:n tekemässä sopimuksessa. EVM on vapautettu kaikesta takavarikosta ja pakkolunastuksesta. EVM:n asiakirjat ja toimitilat ovat loukkaamattomia.
 • Virallisen toimintansa osalta EVM, sen varat, tuotot, omaisuus sekä valtiosopimuksen mukainen toiminta ja toimet on vapautettu kaikista välittömistä veroista.
 • EVM:n henkilöstö on EVM:n maksamien palkkojen ja korvausten osalta vapautettu kansallisesta tuloverosta.
 • Hallintoneuvoston jäsenet, johtokunnan jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, henkilökunta ja komiteoiden jäsenet sekä edellä mainittujen neuvonantajat on vapautettu kaikista oikeudellisista menettelyistä, jotka kohdistuvat heidän toimintaansa mainittua tehtävää suoritettaessa.
 • Kaikilla toimessaan olevilla ja entisillä hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenillä sekä EVM:n palveluksessa olevilla tai olleilla on velvollisuus pitää salassa EVM:n toimintaa koskevat salassa pidettävät tiedot.
Vakausmekanismin rakenne
 • EVM on sopimuksen 1 artiklan mukaan kansainvälinen rahoituslaitos, jonka jäseninä ovat euroalueeseen kuuluvat maat. EVM:n kokonaispääoma on 700 miljardia euroa, joka jakautuu seitsemään miljoonaan 100 000 euron suuruiseen osuuteen.
 • EVM:n jäsenet sitoutuvat ehdoitta ja peruuttamattomasti maksamaan osuutensa pääomasta osallistumisosuutensa mukaisesti. Jäsenet maksavat kaikki pääomamaksunsa sopimuksen mukaisesti ajallaan. Jäsen ei vapaudu maksuvelvollisuudestaan, vaikka siitä tulisi EVM:n tuensaaja.
 • EVM:n tehtävänä on hankkia varoja ja myöntää tiukoin ehdoin tukea EVM:n jäsenelle, jolla on vakavia rahoitusvaikeuksia tai jota tällaiset vaikeudet uhkaavat. [Vakauden lisäämisen lisäksi vakausmekanismin keskeinen tehtävä on maksimoida voittonsa eli toimia kuten mikä tahansa muukin rahoituslaitos. Juuri yksityisten rahalaitosten keinottelu on nykyisen kriisin keskeisimpiä tekijöitä.]
Yrityksen oma sijoitustoiminta
 • EVM voi sijoittaa varat, joita ei välittömästi tarvita sen velvoitteiden täyttämiseen raha- ja pääomamarkkinoille.
 • EVM:n mahdolliset tappiot katetaan ensin vararahastosta, toiseksi maksetusta pääomasta ja kolmanneksi takuupääomasta, joka määrätään maksettavaksi. Jos joku jäsenistä ei maksa osuuttaan takuupääoman maksuvelvollisuudesta, muut jäsenet maksavat puuttuvan osan, jotta EVM:n pääoma on riittävä. Hallintoneuvosto päättää tällöin toimista, joihin ryhdytään, jotta maksun laiminlyönyt jäsen täyttää velvollisuutensa. Viivästyneelle summalle voidaan vaatia maksamaan korkoa. Maksuvelvollisuutensa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänioikeutta päätöksissä. [Luonnoksesta ei käy ilmi, kuinka suuri EVM:n vararahasto on. Sen sijaan sanotaan hyvin selkeästi, että tappioita katetaan jäsenmaiden myöntämistä varoista. Jos jokin valtio päättäisi demokraattisesti, ettei se myönnä vakaukseen tarkoitettuja varoja keinottelusta aiheutuneiden tappioiden kattamiseen niin tältä jäsenmaalta vietäisiin äänioikeus EVM:n kokouksissa, maksatettaisiin tarvittava osuus muiden valtioiden veronmaksajilla, aloitettaisiin toimenpiteet tämän summan perimiseksi kieltätyneeltä maalta ja tältä ajalta, joka pakkolunastukseen menisi, perittäisiin tuntuva korko.]
 • EVM on oikeutettu lainaamaan pääomamarkkinoilta tai pankeista, rahoituslaitoksilta, muilta henkilöiltä ja laitoksilta varat, joita se tarvitsee taloudellisen tuen antamiseen. [Eli jos jäsenmaiden antamat rahat hävitään keinotellessa, voidaan rahat Euroopan taloudellisen vakauden lisäämiseen hätätapauksissa vipata myös rahoitusmarkkinoilta.]

Muutoksia pysyvässä mekanismissa
 • Lisäksi Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa tehtävää yhteistyötä käsittelevään johdantokappaleeseen on lisätty maininta, että maan pyytäessä tukea EVM:ltä sen odotetaan tekevän vastaavan pyynnön myös IMF:lle.
 • Uudessa luonnoksessa EVM:n toiminnan perusperiaatteiden yksityissektorin osallistumista koskevaa kohtaa (12 artiklan 2 kohta) on täydennetty merkittävästi. Yksityissektorin osallistumisessa noudatetaan IMF:n käytäntöä. Määräyksessä on korostettu yksityisen sektorin suoraa osallistumista velkakestävyyden palauttamiseen, jos suoritettu velkakestävyysarvio osoittaa, ettei sopeutusohjelmalla yksin ole mahdollista palauttaa velkakestävyyttä. [Pysyvässä mekanismissa IMF:n rooli siis kasvaa merkittävästi ja yksityissektorin osallistaminen tehdään IMF:n käytäntöjen mukaisesti ja tähän turvautuminen on uudessakin sopimuksessa edelleen erittäin iso JOS.]
 • Ulkoisen tilintarkastuksen suorittaa hallintoneuvoston hyväksymä itsenäinen ulkoinen tilintarkastaja. ... Uuden luonnoksen mukaan EU:n tilintarkastustuomioistuimella ei olisi roolia EVM:n tilintarkastuksessa. [Tilintarkastuksen hoitaa siis jokin ulkopuolinen yksityinen firma, eivätkä edes EU:n omat toimielimet pääse käsiksi sen tileihin.]
Jos sinustakin alkoi tuntua siltä, että kyseessä on suuren luokan kusetus, tutustu esimerkiksi seuraaviin teksteihin, joissa on tarjottu vaihtoehtoja eurokriisin ratkaisemiseksi:

* Edit 15:35: kyseessä on Valtiovarainministerin muistio, aiempi muotoilu oli "EVM:n perustamista koskeva valtiosopimuksen luonnos"

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (70 kommenttia)

Jari Eteläsaari

LUONNOS EUROOPAN VAKAUSMEKANISMIN (EVM) PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI
VALTIOSOPIMUKSEKSI

Hyvä että laitoit linkin tuohon Kataisen ja Hetemäen tekemään luonnokseen.
Siinä on jonkin verran pohdiskelua herättävää asiaa.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Valtionvelka on uusi demokratian jälkeinen hallitusmuoto.

Jukka Palo

Ja Hän on täällä jo tänään. Vetelemässä naruista.
Siksi kaikki hallituskoalitiotkin yritetään saada vedettyä läpi ilman PerusSuomalaisia - viimeiseen saakka.
Soini on jo vuosia todistanut tätä vallanvaihtoa aitiopaikalla ja yrittänyt varoittaa ajautumasta syvemmälle itsemäärämisestä luopumisessa.

Alla olevista kahta ensimmäistä voimmekin kiittää tiedon välittämisestä ja loppuja joko sokeudesta, naiviudesta, tyh...destä tai tiedon pimittämisestä eli MEPit:

Timo Soini (PS) 49, Espoo
Sari Essayah (KD) 44, Paimio

Ville Itälä (KOK) 52, Turku
Sirpa Pietikäinen (KOK) 52, Hämeenlinna
Eija-Riitta Korhola (KOK) 51, Helsinki
Anneli Jäätteenmäki (KESK) 56, Helsinki
Hannu Takkula (KESK) 47, Rovaniemi
Riikka Manner (KESK) 29, Varkaus
Mitro Repo (SDP) (Sit.) 52, Helsinki
Liisa Jaakonsaari (SDP) 65, Oulu
Heidi Hautala (VIHR) 55, Helsinki
Satu Hassi (VIHR) 60, Tampere
Carl Haglund (RKP) 32, Espoo

Nämä edustajamme ovat olleet todella hiljaisia, suorastaan kuin äänettömiä yhtiömiehiä ja -naisia.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Ollaan tarkkoja. Linkkisi takana ei ole itse luonnosta vaan sitä koskeva muistio. Sillä voi olla tässä asiassa suurikin merkitys.

Miksei uusinta sopimusluonnosta vain käännetty suomeksi ja ruotsiksi ja jaettu kansanedustajille? Näissä lapuissa jokaikinen pilkku on tärkeä.

Käyttäjän anttironkainen kuva
Antti Ronkainen

Kiitos Jouni huomautuksesta, korjasin lapsuksen.

Hallitusneuvotteluista tihkuneiden juorujen mukaan tuo luonnos olisi jaettu ainoastaan talousryhmän jäsenille.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Oho! Mikään suuri rikos ei olisi nyysiä tuota paperia jonkun lieron salkusta ja julkaista se netissä. Yleisen edun nimissä.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Hyvä, että tämä liturgia tulee esiin. Se haisee kuin joukkohauta. Pari lainausta:

***1.”Osassa Suomen valtion joukkovelkakirjalainoja
on niin sanottu pari passu –lauseke,
joka kieltää Suomen valtiota asettamasta
muita velkoja parempaan asemaan kuin mitä
tällaisen lausekkeen sisältävän velkakirjan
omistaa. Jos näin kuitenkin menetellään, on
pari passu –lausekkeen sisältävän velkakirjan
omistajalla oikeus saada maksu välittömästi
paremman oikeuden antavan säännöksen
tai muun menettelyn tulessa voimaan.”

2.”IMF sisällyttää tuensaajalle
toimitettavaan tukipäätökseensä
maininnan, että IMF:n saatavilla on etuoikeus
muihin avunsaajan velkojiin nähden.
Suomi voi hyväksyä sen, että myöskään
EVM-sopimuksessa ei ole määräystä siitä, että
EVM:llä on etuoikeutettu asema muihin
velkojiin nähden IMF:ää lukuun ottamatta,
koska tämä vastaa IMF:n etuoikeusasemaa
koskevaa käytäntöä. Tästä huolimatta on tarpeen
selvittää, voidaanko etuoikeusasemasta
ottaa maininta sopimuksen johdantokappaleisiin
ilman, että siitä aiheutuu oikeudellisia
ongelmia. EVM:n saamisten etuoikeutta koskevien
muotoilujen ei pidä johtaa siihen, että
Suomen tai muiden euromaiden liikkeeseen
laskemat pari passu –lausekkeen sisältävät
joukkovelkakirjat tai niitä koskevat johdannaissopimukset
erääntyvät maksettavaksi välittömästi.”***

Eduskunnalle on siis tuotu esitys, jossa todetaan näitä pari passu-lausekkeen omaavia luottoja olevan "joitakin" ilman mitään yksilöintiä tai kokonaismäärää.

On aivan sama, mitä käytännössä äänivallaton pikkuvaltio esittää asian suhteen, koska IMF tulee sanelemaan ehdot suurpankkiirien haluamalla tavalla ja kävelee EU:n ylitse, kuten se on aina ja kaikkialla tehnyt.

Tällä luodaan pohja pari passujen lauetessa saman aikaisesti hallitsemattomalle velkaantumiselle ja korkojen nousulle, millä kaikki jäsenmaat pakotetaan Euroopan laajuiseen yksityistämisaaltoon. Hanke sinetöitäneen tulevan liittovaltion sanelemilla ehdoilla, johon millään kansallisella valtiolla ei ole nokan koputtamista.

On hiukan turhan mielenkiintoista nähdä, millä tavalla hankkeen vastustajat laitetaan ojennukseen. Sananvaltahan tässäkin asiassa on jo puoliksi siirretty EU:iin perustuslain muutosesityksen HE60/2010 avulla. Sen lopullinen hyväksyminen riippuu nyt työskentelevästä eduskunnasta, mutta sen jälkeen täällä vain leimataan keskusjohdon paperit käännöstyön jälkeen. Uusi "demokratia" on pääomapiirien täydellistä vallankäyttöä.

Valta ja vastuu ilman pääomia ovat aivan kuolleita kirjaimia. Poliitikot luovuttavat avaimet vapaaehtoisesti ja myöntävät ennakkoon täydellisen vastuuvapauden. Ei tolkun häivää.

Henry Bjorklid

Lähettäkää tämä linkki omalle kansanedustajallenne + lyhyt selostus, miksi haluatte hänen lukevan koko tekstin.

Henry

Henry Bjorklid

Ja samlla voi lähettää jonkun toisenkin puolueen kansanedustajalle tämä!

Henry

max vaaltio

Hyvä että tuli esiin.Henkilöt kaikilta osiltaan ,jotka ovat tämän takana ja mukana,ansaisevat giljotiinin.Ilman valitusoikeuttä.Tätä samantyylistä paskaa koko maailma on täynnä.Valtiot eivät hallitse tätä maailmaa.Kuin pieneltä osaltaan.Suuryritykset ja huijarit meitä pitävät pilkkanaan.Se on juuri tätä samaa sakkia,jota käteinen=(katainen) edustaa.

Jukka-Pekka Vasara

Painavaa asiaa! Nimenomaan ryöstöretki, kaviaarisossut ja pääomapiirien pyörittämät ns. oikeistopuolueet varastavat hyvässä yhteistyössä kansojen rahat. Demokratia on kuollut Euroopassa.

Jukka Palo

Eipä ole mikään ihme, että nationalismi on nousussa eri puolilla Eurooppaa, sillä tuosta EVM:stä näkee, ettei rahalla ole isänmaata.

Petteri Sahlsten

Pysyvä mekanismi vaikuttaa lähinnä Frankestainin hirviöltä.

Jari Jakonen

'Euroopan pysyvällä vakausmekanismilla' vakiinnutetaan ja taataan pysyvästi varjopankkimaailman mahti ja samalla ajetaan alas ne kansallisvaltion keskeiset piirteet, joiden puolesta äitimme ja isämme ovat taistelleet ja henkensäkin uhranneet.

Matti Kärkkäinen

Vasemmiston miehillä näyttää olevan vakavaa ja asiallista sanottavaa Euroopan pysyvästä vakausmekanismista. Heikki Patomäen kirjoitus samasta aiheesta 2.6. 2011 on myös perustietoa kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tämä asia on tulossa perustettava hallituksen ja eduskunnan käsittelyyn vielä lähikuukausina.

Vasemmistoliitto voisi ottaa asiassa aloitteen! Vaikka Perussuomalaiset ovat profiloituneet vakausmekanismin päävastustajaksi, en heiltä ole nähnyt asiasta syvällisempää analyysiä.
Timo Soinin "Ei se toimi" lienee syvällisintä, mitä Perussuomalaiset ovat asiasta lausuneet. Onhan se toki oikea johtopäätös, mutta monia haluaa myös perusteluita

Jari Jakonen

Tähän on vastattava radioporukkamme Mikä
Maailmaa Liikuttaa
Jukka Sjöstedtin käännöksellä 
Timo Soinin artikkelista Wall Street Journalissa
9.5.2011 EI ENEMPIÄ PELASTUSRENKAITA - TALOUSMÄTÄ
REVITTÄVÄ IRTI EUROSYSTEEMISTÄ
- löytyy nimenomaan syvällistä
analyysiä ja ymmärrystä ja tähän perustuvaa toimenpidekehikon
hahmotusta!Illalla 9.5. Kolmosen uutisissa Soini pohti kirjoitustaan: Olisin
katunut lopun ikääni, ellen olisi sitä julkaissut. Juuri nyt oli sen
momentum, hetki löi. Tiedän mitä seuraa.

(Käännöksen olen laatinut parhaan tahtoni ja käsityskykyni mukaan.
Sanatarkkuuden sijasta soinismien ilmaisuteho ja asenteen lujuus ovat
ohjanneet suomennostani, varmaankin kömpelösti. Mutta asia on yksi
yhteen WSJ:n tekstin kanssa. Kääntäjä Jukka Sjöstedt).Johtaessani perussuomalaiset voittoon huhtikuun vaaleissa, teimme pyhän
lupauksen vastustaa niin kutsuttuja pelastusohjelmia. Nämä avut ovat
pahasta Euroopalle, pahasta Suomelle ja pahasta maille, jotka
pakotetaan ne nielemään. Eurooppa kärsii taloustulehtumista julkisella
ja yksityisellä puolella. Paisekohdat on poltettava ruvelle -tai mätä
etenee.

Virallinen viisaus puhuu käteisen puutteesta. Olisi tarvis vain
välikauden rahasta ja kaikki oikenisi ennalleen. Tämä virallinen versio
on valhe. Se on sitä sorttia valhe, että se pitää tavallista
eurooppalaista idioottina. Totisesti tarvitaan parempaa poliitikoilta
ja johtajilta.

Ymmärtääksemme pelastusohjelmien todellista laatua ja tarkoitusperää,
on ensin käsitettävä kuka niistä oikeasti hyötyy. Seuratkaamme euroja.
Populismista syytettynäkin, aloitamme ilmeisimmästä:  se ei
ole mattimeikäläinen joka näistä etuja korjaa. Häntä lypsetään ja
hänelle valehdellaan jotta epäkelpo systeemi voisi jatkaa.

Hän tienaisi vähemmän, mutta maksaisi veroja raskaammin! Rahalla
turvotettaisiin huijausta, Ponziketjukirjettä -pyramidihuipun aina vain
kohota. Kuolettava yhteispeli vallitsee poliitikkojen ja pankkien
välillä. Poliittiset johtajamme ottavat yhä lisää lainaa maksaakseen
pankkien edellisiä vaatimuksia. Pankit kiittävät ja lainaavat taas
lisää hallituksille. Näin palkkiostrategia etenee.

Aidossa markkinataloudessa huonoista siirroista rangaistaan. Ei täällä.
Kun ylivelkaantuneiden maiden umpikuja alkoi häämöttää, tehtiin
salainen sopimus.

Sen sijaan että huono ja liiallinen lainotus olisi todettu, seuraukset
kannettu -pankkeja kaatunut ja nostettu jaloilleen kansallistettuina-
päätettiinkin siirtää tappiot veroalamaisille jos minkälaisilla
finanssivirityksillä, joiden rinnalla Enronin skandaali kalpenee. Eräät
poliitikot tajusivat missä mennään, toiset vain panikoituivat
-allekirjoittavat mitä eteen tuodaan.

Raha ei mene velkatalouksiin. Se virtaa läpi EKP:n ja
valtiovarainministeriöiden kohti isojen pankkien ja rahastoyhtiöiden
kirstuja.

Kreikka, Irlanti ja Portugali eivät tahdo tällaista "apua", ei tällä
tavalla. Heidän olisi luontevaa myöntää maksukyvyttömyytensä. Nielkööt
pankit osansa pötsimahaisesta rahakurlauksesta.

Mutta näinhän se ei mene. Edellinen valtiovarainministeri Brian Lenihan
paljasti äskettäin kuinka Irlanti pakotettiin ottamaan se raha. Samoin
tapahtuu Portugalissa vaikka Jose Sokrates ei yhtä sukoilemattomasti
puhukaan suutaan puhtaaksi -yhä virassa.

Miksi sitten Brysseli-Frankfurt EKP sytytti rakettimoottorit ajamaan
toimimatonta toipumista?  Koska niitä kiristettiin.
Veronkannon tuottoa omiin käsiinsä hamuavat pankit eivät "kenties"
ilmaantuisikaan seuraavaan huutokauppahuutoon. Niissähän
valtiokonttorit hakevat ikuisten lainaohjelmiensa pätkäuusimisia.
Ajatelkaapa jos finanssipiirit kieltäytyisivät Espanjan, Belgian,
Ranskankin valtiolainojen nykyehtoiselta pidentämiseltä!

Hyvä sentään, ettei tämä pirunkone, pankkiirien ja politiikkavaltiasten
kartelli porskuta enää vaan yskii ja pahasti. Autettavat ovat
raunioina. Eivät ne ikinä suoriudu elinkeinoelämään kuormiensa alta ja
kannustinpiikit kyljissään. Eivät vaikka keventäisivät kuormistaan
valtionomistukset, hekin.

Ja näin, avorokkoisina, basillit riehuvat. Espanjan kiinteistökupla
-EKP:n rahankylvöstä- lilluu tasehämärässä. Nykyarvoin ne ehkä jo
olisivat zombeja. Probleemi ei häivy itsestään. Pörssikello tikittää.

Euroopan vakausmekanismi ei ole ratkaisu. Se systematisoisi varain
imentää yksityisiltä kansalaisilta kompromentoituneelle politiikan ja
finanssien ylhäiseliiteille. Veronmaksua jalostettaisiin korkotuloiksi.
Kunniakato olisi korvaamaton. Finanssiyhtiöiden kilpailusta ei jäisi
mitään, vain yksi yhteinen lukinverkko.

Jotkut sanovat että kysyyhän EVK yksimielisyyttä. Portugalirähäkkä
kielii kuinka eliitti kiskoo yksituumaisuuden hätyyttämisillään kun
argumentit eivät tepsi, kun puheelle ei alistuta. Veto-oikeus menisi
sen sileän tien. Sitten meillä olisi tulonsiirtounioni. Portin tai
luukun vartijoina Brysselin teknokratia. Olisimme kiikissä, koukut
lihoissa, ei-kasvua vakauttajiin, kuopissa jähmettymässä
paikoillaanpolkemisen suolla. Joidenkin-etu Euroopassa!

Onneksi vielä ehtii. Pankit on tutkittava. Farssi seis. Riippumattomia
tarkastajia -henkilökunnasta tiedemiehiin- penkomaan paperit.

Epäkelvot pankit ja finanssilaitokset joutavat mennä. Pakko puristaa
mätä ulos. Markkinoilla saa epäonnistua. On vapaus ja oikeus kaatua.
Tukipönkät ovatkin loukkaus parempia kohtaan. Ei pidä kantaa vettä
nurinkuriseen suuntaan kaivotiellä. Jos veronmaksajan on viisainta
panna uudet osakepääomat omansa syöneisiin pankkeihin, niin omistus on
sitten kansallista. Ja johtokunnat saavat kenkää. Mutta ennen tätä
vaihetta leikattakoot tukkurahoittajien saamisia. Huomattavalta
osaltaanhan ne ovatkin onttoa pankkienvälistä, verkonsisäistä
paisuntavekslausta, niin kutsuttua interpankki"toimintaa".

Velkoihinsa tukehtuville valtiollekin kuuluu epäonnistujan armo. Avain
uuteen kasvuun on velkajärjestely. Vetkuttelulinja tuhoaa Euroopan
taloudet. Verojen tiukkaaminen ja verotuoton siirtäminen perheiltä
rahayhtiöille on sietämätön näköala. Kansojen velkakuormat on
helpotettava lamasta suoristautumisen mahdollistavalle tasolle.
Kasvusuuntautuva tuotantopolitiikka ja työhanakka suuntaus on saatava
esiin.

Vaakakupissa ei ole pelkästään talous. Ihmiset tuntevat itsensä
petetyiksi. Irlannissa uuteen hallitukseen astuvat puolueet lupasivat
rokottaa pankkien etupiirejä, mutta paineen alla vetäytyivät.
Äänestäjät tajuavat vaikutuskyvyttömyytensä, demokratian impotenssin.
Eliitit Euroopassa sanovat, että Suomen on pidettävä implisiittiset
sitoumuksensa toisille eurokumppaneille. Mutta Bryssel on sanaton siitä
onko kansallisen poliitikon pidettävä sanansa äänestäjilleen.
Demokratiassa hallitaan kansakunnan luvalla. Valta on lainassa. Me
teemme kuten lupasimme. Jos se sitten maksaisikin illallisen
Brysselissä, "mediakielteisyyttä" -tai vaikka kabinettijakkaran, niin
siitä vaan.

Euroopan syvänä yönä 1939-45, sota tuli Suomeen pakkasvihureina ja
sokkotuiskuina. Äitini eli kahdeksanlukuisessa sisarusparvessa
pientilalla sisä-Suomessa. Enoni ryntäsivät itärajalle. Kaksi
haavoittui taistelutoiminnassa. Euroopan hirvittävä verilöyly ja
massamurhaamisen tosiasia kasvattivat minut ikävöimään Euroopan
kauneimpia arvoja. Tajusin että kauhujen yöt eivät saisi toistuvasti
laskeutua päällemme. Opin ymmärtämään niitä arvoja ja aatteita, joille
alun alkaen perustettiin Euroopan Unioni.

Tämä Eurooppa, tämä visio oli se, joka tarjoaisi Suomen kansalle ja
koko Euroopalle rauhantilan armeliaisuutta. Se soisi ihmisille
demokratian, vapauden, oikeuden ja omista asioistaan päättämisen ja
huolehtimisen lahjaa. Tällainen Eurooppa on totisesti haluamisen
arvoinen. Syvästi tuskastuneena näen projektin joutuneen uhan alle.
Poliittinen rälssi olisi kauhukseni valmis uhraamaan tavallisten
ihmisten elontoimet suojellakseen tiettyjä valtiaspiirien intressejä.

Eurooppa saattaisi vielä kohentua alamäestään ja kovettumataudista.
Talousmätä on ajettava ulos kaikkien nähdä ja todeta. Kivikkoinen tie
on astuttava tulevaisuuden tähden -Suomen ja Euroopan tähden.

Mr.Soini is the chairman of the True Finns Party in Finland.

Helsingissä 10.5.2011

Kääntäjä Jukka Sjöstedt

Matti Kärkkäinen

Kiitos Jukka Jakoselle. Todennäköisesti liioittelin edellisessä kommentissani. Soinin puheenvuorolla on tietenkin ansionsa. Retoriikka on kuitenkin sellaista, että sitä ei ole aivan helppo ymmärtää. Äkkiä en osaa sanoa, miten se suhtautuu esim. Patomäen kirjoitukseen. Yhteistä näyttäisi olevan ainakin se, että molempien mielestä myös velkaantuneille maille /kansalaisille on annettava mahdollisuus elää. Todennäköisesti myös kokonaiskuvan on hyvin samansuuntainen, joskin äärimmäisen erilainen esitystapa vaikeuttaa vertailtavuutta.

Käyttäjän jaakko7 kuva
Jaakko Kontinen

Korkeat korot, työttömyys ja konkurssit ovat tervettä kehitystä"-
Näin lausui Suomen Pankin pääjohtaja Sirkka Hämäläinen Oikeusministeri Hannele Pokalle lounaskeskustelussa heinäkuussa 1992.
Lähde , Laupias Samarialainen lehti, Uusi Rovaniemi lehti

Käyttäjän jaakko7 kuva
Jaakko Kontinen

Korkeat korot, työttömyys ja konkurssit ovat tervettä kehitystä"-
Näin lausui Suomen Pankin pääjohtaja Sirkka Hämäläinen Oikeusministeri Hannele Pokalle lounaskeskustelussa heinäkuussa 1992.
Lähde , Laupias Samarialainen lehti, Uusi Rovaniemi lehti

Heli Hämäläinen

Joku halusi syvällisempää analyysia EVM:stä.

Se on totokassa, jossa annetaan rahat totoon ja pelaaja saa käyttää kassaa voitonjuhliin ja muuhun ylelliseen elämään ilman mitään läpivalaisua tai kontrollia.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Kimmo Sasi kehtaa väittää, että Suomi on jo hyväksynyt EVM:n. Hädässä ihminen sortuu erikoisiin temppuihin, mutta kyllä johonkin pitää raja vetää.

http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Sasi+EU-poli...

Jussi Jäntti

Tämä on hyvä ja informatiivinen selvennys, kiitos Antti Ronkainen!

EVM on monimutkainen ja byrokraattinen ratkaisu ongelmaan, jossa yritetään välttää Lehman Brothersin kaatumisen kaltaisen tilanteen toistuminen.

Tavoite on oikea, mutta yksinkertaisempaa olisi tietenkin ongelmapankkien pääomittaminen suoraan, toisin sanoen väliaikainen kansallistaminen. Tämän jälkeen voisi antaa markkinoiden ja IMF:n tehdä tehtävänsä. Jos kreikkalaiset eivät halua saneerata talouttaan, niin heidän on tietenkin hyväksyttävä seuraukset. Tätä kutsutaan demokratiaksi.

Noin muuten en havainnut esimerkiksi linkin funktionaalisen rahoituksen käsitteessä juuri realismia. Pikemminkin se oli tyypillinen norsunluutorni-ekonomistin rakennelma, jolla ei ole ainakaan Suomen kaltaisen pienen avoimen talouden kanssa mitään tekemistä.

Talous on viime kädessä aina äärimmäisen pragmaattinen asia. Kaikki säännöt on tehty rikottavaksi tiukan paikan tullen ja se mikä toimii, on hyväksyttävää. Näin toimii USA, Japani, Kiina ja näköjään tähän pyrkii myös byrokraattinen EU. Keinoista voi vain olla montaa mieltä.

Heli Hämäläinen

>------>

"Toimitusjohtajan on pyydettävä jäseniä maksamaan vielä maksamatta olevaa pääomaa, jos se on tarpeen sellaisen tilanteen välttämiseksi, jossa EVM tulee kyvyttömäksi maksamaan maksujaan tai muuta velvoitettaan velkojilleen. Pyynnöstä on ilmoitettava johtokunnalle ja hallintoneuvostolle. Toimitusjohtajan on tehtävä pyyntö heti, kun hän havaitsee, että EVM:n varat eivät riitä velvoitteiden maksamiseen täysimääräisesti niiden eräpäivinä. Jäsenet sitoutuvat sopimuksella maksamaan määräykseen perustuvat pääomat, kun toimitusjohtaja sitä pyytää."

Tarkoittaa että kun totokassan rahat on pelattu tai dokattu, totoringin kuuluu täyttää kassa uudelleen.

= "Jäsenet eivät vastaa EVM:n veloista tai velvoitteista. Jäsenillä on vastuu vain maksamatta olevasta pääomavelvollisuudestaan."

--

"Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että EVM:llä on niiden aluella sopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet."

Eli totokassan pelit ovat salaisia eikä rahojen käytön perään saa kysellä. Lisäksi totokassan johtajilla on immuniteetti kuten paavilla. Täydellinen läpinäkymättömyys ja parlamentaarisen valvonnan puute.

Aina tarvittaessa pitää sijoittaa uudet rahat sisään kun entiset on syöty ja pelattu.

Pirjo Tikka

Sitten kun menee huonosti, lamaa ehkäisten, niin sieltä ottaessa sitä täytetään sitä mukaan lisää..? Niinkö?
Rajattomasti..

Jari Jakonen

Näinpä. Kyseessä on rahamaailman sisäisen sököpöydän eli varjopankkimaailman pelikassan vakiinnuttamisoperaatio, jossa heidän pelipolettinsa on varmasti vaihdettavissa tavalliseen hiestyneeseen tumppurahaamme, jotta myös finanssi- ja bonusylimystömme voi käydä lähikioskilla asioimassa.

Tämä 'vakausmekanismi' siis systematisoisi varain imennän yksityisiltä kansalaisilta kompromentoituneelle politiikan ja finanssien ylhäiseliiteille eli veronmaksumme jalostetaan heidän korkotuloikseen.

Heli Hämäläinen

Aivan näin. Älkää antako termien hämätä. Voisimme tehdä Vermossa sopimuksen, ettei pelikassaa jaeta vaan siitä muodostetaan "pysyvä vakuusrahasto". Kun käymme pelaamassa vedon luukulla "suoritamme ravimarkkinaintervention käyttämällä valikoitua ravimarkkinainstrumenttia". Tuo veto eli "ravimarkkinainstrumentti" voi olla esimerkiksi kaksari eli voittajaparin veikkaus. Eivät pääomamarkkinat eroa olennaisesti raveista.

Voimme sopia myös että potista saa ottaa pelaajat ravintolassa kohtuulliset hutikat ilman tutkintaa ja selontekovelvollisuutta, ja kotiin jääneet suostuvat maksamaan laskun. Ei niin, että he olisivat ryyppäyksen suoranaisia maksajia, vaan siten, että tyhjentynyt pelikassa eli "pysyvä vakuusrahasto" "pääomitetaan" eli sinne jokainen maksaa lisää ennalta sovitussa suhteessa.

Pirjo Tikka

"El Mundo headlines that Mariano Rajoy has challenged the Government to a ‘total striptease’ on the deficit"

Espanjassa on selviämässä, että hallitus pimittää "kuntien" todellista alijäämää.
Sekä Catalonia että Castilla la Muncha ovat, uusia vaaleja vaativan opposition mukaan, konkurssitilassa

Nämä asiakkaat ainakaan lopu sieltä kesken...

Ja kreikkalaiset saavat kuolleitten eläkkeitä, sekä kummastusta herättää 100 vuotiaitten eläkkeiden saajien määrä..

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Ihmettelinkin, missä on se oliiviöljyn pitkän iän salaisuus...

Heli Hämäläinen

Latsis Katsisin paluu ruokakupille:

Barroso: Kreikan tukemista jatkettava

http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusi...

Tuomas Hako

Sosialistit Espanjassa ovat saaneet käskyn tuhota maa. Joho koostuu maanpettureista. Samoin Kreikassa. Mihin lie eläkkeet juoksevat? Ulkomaille?

Henry Bjorklid

Kiitos hyvistä linkeistä, mutta ei mitään siitä "että sosialistit ovat antaneet käskyn tuhota maa".

Tarkoittanet kuitenkin sitä, jos saan arvaata, että paikalliset demarit ovat töpänneet pahasti, kun maan taloudellinen tilanne on se mikä se on.
On kuitenkin pidettävä mielessä, ettei demarit missään maassa ole 'sosialisteja' vaan pikemminkin KOK-Light-puolue, jonka todellisten tekojen ja puolueohjelma on yhtä kaukana toisistaan kuin meidän kristillisdemokraattien. Eli pettävät äänestäjänsä joka mutkassa.

Henry

Henry Bjorklid

Pyydän kaikkia, jotka tämän lukevat, lähettämään seuraavaavanlaisen s-postin mahdollisimman omonelle tutulle:

Ole hyvä ja lue tämä blogi:

http://anttironkainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/752...

Kerro mitä mieltä olet ja/tai lähetä s-posti mahdollisimman monelle tutulle, joita uskot Suomen tulevaisuuden kiinnostavan.
Pyydä heitä, jos ja kun pitävät tämän blogin sanomaa tärkeänä, lähettämään se edelleen mahdollisimman monelle sekä klikkaamaan "Tykkää"-nappia, jolloin myös Facebook-käyttäjät saavat tästä tiedon.

Käyttäjän SamaVene kuva
Aki Järvinen

Kiitos hyvästä analyysistä. Linkitin omalta sivultani tänne, tein omaa juttuani kaveriksi sekä lisäsin aimo annoksen muuta maailmantapahtumien setvimistä mukaan. Elämme hyvin kummallisessa maailmassa - eikä jatkoista ole kummoisia takeita (>_<)
http://www.samassaveneessa.info/lyhyet-katsaukset/...

Henry Bjorklid

Yli 1.000 'Tykkäystä' rikki!

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Vasta nyt luen tätä.

Suomeksi selitettynä - tästä isosta kriisistä hyötyy joku shakaali kaikessa hiljaisuudessa.

Nyt tipahti sitten viimeisetkin ymmärryksen rippeet. Että näitä tällaisia talkoita ... Nyt ymmärrän ainakin sen, että talkoista minulla olikin jo vanha ja lapsenomainen käsitys.

Pirjo Tikka

8.huhtikuuta

Portugalin valtionvelka ja muita omituisuuksia

Tämän aamun Helsingin Sanomien mukaan Portugalin valtionvelka on henkeä kohti melkein täsmälleen saman suuruinen kuin Suomen: hiukan yli 14 000 euroa. Silti Suomi on takaamassa Portugalin velkoja ottamalla itse velkaa. Omituista.

Äsken MTV3:n TV-uutisissa kerrottiin että Portugalissa kahviloissa otetaan maksu vastaan mieluummin käteisellä kuin kortilla. Näin ei jää turhia dokumentteja myynnistä, eikä valtiolle kerry verovaroja. Silti Suomi on takaamassa Portugalin velkoja ottamalla itse velkaa. Omituista.

MTV3 kertoi myös, että suurin osa suomalaisista vastustaa takausten antamista EU:n kriisimaille. Silti Suomi on takaamassa Euroopan kriisimaita ottamalla itse velkaa. Omituista.

Suomi lähti mukaan Kreikan lainoittamiseen, jotta maa ei joutuisi selvitystilaan ja aiheuttaisi koko Euroopan laajuista kriisiä. Sittemmin kriisi levisi Irlantiin ja Portugaliin, ja nyt Kreikkakin on luisumassa selvitystilaan. Silti Suomi on takaamassa Euroopan kriisimaita ottamalla itse velkaa. Omituista.

Suomessa on vaalit reilun viikon päästä. Maan johtavat hallituspuolueet keskusta ja kokoomus haluavat ehdottomasti, että Suomi osallistuu myös jatkossa EU:n kriisimaiden takauksiin.

Kerrassaan omistuista.

http://professorinajatuksia.blogspot.com/2011/04/p...

Käyttäjän kaikupohja kuva
Teemu Roni

Tämä juttu näyttää kääntyvän nyt siihen, että Perussuomalaiset eivät saa antaa periksi. Tuollaista vakausjuttua ei saa päästää valloilleen - suostumalla sellaiseen hallitukseen. Demareita koskee myös. Ei saa suostua.

Henry Bjorklid

Niin, tuskin Vassarit ovat hallituksessa, mutta kyllä he äänestivät, ihan kaikki, Portugalin pankkitukipakettia vastaan.
Ihan vain halusin laittaa listasi perään.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Kansanedustajat eivät ilmeisesti ole saaneet suomenkielistä kappaletta EVM-sopimuksesta?

Talousvaliokunta on saanut jonkin osan tai lyhennelmän.

"Määräyksessä on korostettu yksityisen sektorin suoraa osallistumista velkakestävyyden palauttamiseen, jos suoritettu velkakestävyysarvio osoittaa, ettei sopeutusohjelmalla yksin ole mahdollista palauttaa velkakestävyyttä." joka kai sitten on se kuuluisa SDP:n vaatima sijoittajien vastuu?

Kansanedustajat eivät tiedä/ymmärrä, mitä äänestävät, kun EVM-äänestys tulee.

Järjestetäänkö äänestys varmuuden vuoksi juhannuksen aatonaatoksi?

Ja siihen saakka median ja blogit täyttää "hallituskriisi"?

Politiikassa ei ole sattumia.

ps. talouslehtien mukaan dollari romahtaa > tervemenoa euro vai lisää "tukipaketteja" ?

Käyttäjän anjaseitakumpu kuva
Anja Seitakumpu

Eduskunnassa on kielenkääntäjiä, joten tekstit voidaan suomentaa, jos halutaan.

Henry Bjorklid

Halutaanko? No ei varmasti, mutta saamme varmasti paineen aikaiseksi siihen suuntaan.
Jotkut parlamentikot ovat tietoisia asiasta. Nyt pitää vain kertoa muillekin - kaikkien kanavien kautta.

Henry

Jukka-Pekka Vasara

Espanjassa vallassa olevat sossut ja vassarit polttavat jo pystyynjätettyjä laskujaan! Tuho on edessä!!!1

http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/112880-uusi-tieto...

Henry Bjorklid

Ei siellä Vassarit ole vallassa, vaan demarit.
Hyvä yritys kuitenkin.

Käyttäjän anjaseitakumpu kuva
Anja Seitakumpu

Minusta on aivan mahdollista, että myös Timo Soini olisi saanut tilanteen ollessa tällainen kutsun Sveitsissä St. Moritzissa 9.-12.6.2011 pidettävään Bilderbergin kokoukseen.

Käyttäjän Haikki kuva
Heikki Turunen

Muistio sitten poistunut ennenkuin ehdin lukeakaan. Jos joku tietää mistä sen voisi lukea, niin kiitän.

Käyttäjän anjaseitakumpu kuva
Anja Seitakumpu

Onko Antti Ronkaisella muistio tallessa?

Jos on, voisitko laittaa sen tänne kaikkien luettavaksi?

Marko Gylén

Olen periaatteessa hyvinkin skeptinen EVM:n suhteen, koska se ei auta pitkällä aikavälillä ja on yritystoiminnan riskien sosialisoimista, eli laskun maksattamista veronmaksajilla jne.

Kuitenkin minua mietityttää yllä virke: "Vakauden lisäämisen lisäksi vakausmekanismin keskeinen tehtävä on maksimoida voittonsa eli toimia kuten mikä tahansa muukin rahoituslaitos. Juuri yksityisten rahalaitosten keinottelu on nykyisen kriisin keskeisimpiä tekijöitä."

En nyt aivan näe tätä yhteyttä. Ensinnäkin, onko EVM yksityinen, jos siinä ovat jäseninä jäsenvaltiot? Toiseksi keinotteleeko se, tai jos keinotteleekin, niin kenties jäsentensä, valtioiden hyväksi yksityisiä rahoituslaitoksia vastaan (tai näin ainakin toivotaan)? Kolmanneksi, voiton maksimointi ei kai tässä tarkoita muuta kuin, että rahaa ei syydetä holtittomasti, vailla tuotto-odotusta. Neljänneksi, tästä ei käy ilmi, kenelle mahdollinen voitto menee, jos ei jäsenille. Viidenneksi, se että tämä on muodollis-juridisesti voittoa tekevä yritys jne. ei sinänsä, yksinään tarkoita, etteikö tätä olisi tarkoitettu valtioiden ja kansalaisten eduksi, vaan, että tällainen väline / mekanismi oli ylipäätään juridisesti mahdollinen olemassa olevien lakien puitteissa, ja se on vain rakennettu niiden sallimista osista.

Toisin sanoen nämä juridis-tekniset muodolliset yksityiskohdat saattavat kuulostaa epäilyttäviltä, mutta niille saattaa olla hyviä perusteluja, kun asiaa ajattelee juridiikan ja kv. sopimusten näkökulmasta. Sen sijaan EVM:n toiminta ja vaikutukset näyttävät oikeassti kestämättömiltä ja huonosti suunnitelluilta, ja mielestäni kritiikin tulisi painottua niihin. Tai sitten kritiikin on pureuduttava vielä syvemmälle näihin juridisiin muotoiluihin, paljastettava, miten jo niissä on, ei vain jotain hämärää, vaan selviä ongelmia tai vääryyksiä.

Pirjo Tikka

23.3.2011
EU:n tukioperaatiot velkakriisin vuoksi ovat ristiriidassa perussopimuksen kanssa

Keskustelu Euroopan rahoitusvakausvälineestä johti eduskunnassa kiistaan 9. maaliskuuta, kun pääministeri Kiviniemi syytti keskustelun aloittajia ”epäisänmaallisiksi”. Viikkoa myöhemmin valtiovarainministeri Katainen puolusti hallitusta toteamalla, että Suomi on jäänyt yksin jarruttamaan takausvastuiden nostamista (HS Kotimaa, 16.3.11).

Ylivelkaantuneiden jäsenmaiden pelastusoperaatio on esitetty yleisölle ainoana vaihtoehtona. Sitä se ei ole.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt toinen hanke, nimittäin pikavauhdilla toteutettava muutos EU:n perussopimukseen, jotta pysyvä vakausmekanismi olisi sopusoinnussa EU-oikeuden kanssa. Hiljaisuus on ymmärrettävää, sillä sopimusmuutoksen ajautuminen kansanäänestyksiin olisi poliittinen itsemurha.

Perustuslaillinen muutos on esitetty luonteeltaan teknisenä, vaikka se on merkittävä askel kohti liittovaltiorakennetta. Tietoisuus muutostarpeesta kyseenalaistaa myös tämänhetkisten tukitoimenpiteiden laillisuuden.

Onko tukipaketit silti hyväksyttävä poliittisten realiteettien nimissä? Virallista linjaa on pönkitetty kauhuskenaarioilla velkakriisistä, joka laajenisi metsäpalon lailla. Ne eivät ole taloustiedettä, vaan vilkasta mielikuvitusta.

Vaihtoehtoisen näkemyksen mukaan ratkaisut on tehty ennen kaikkea eräiden maiden pankkisektorin tueksi. Voi kuitenkin kysyä, miksei pankkitukia rahoiteta kansallisesti. Suomalaiset pankit ovat olleet varovaisempia, eivätkä ole vaarassa.

Lisäksi velkamaiden markkinakorkoja on alennettu Euroopan keskuspankin (EKP) harjoittamilla toimenpiteillä. Nämä rikkovat SEUT 123 artiklaa, jonka oli tarkoitus estää EKP:a manipuloimasta velkamarkkinoita poliittisista syistä.

Todelliset markkinakorot olisivat todennäköisesti kaksinumeroisia lukuja, kuten luottoriskijohdannaiset osoittavat. Tosin työn alla on EU-asetus, joka rajoittaisi jäsenmaiden velkaan kohdistuvien luottojohdannaisten kauppaa.

http://oskarijuurikkala.wordpress.com/2011/03/23/e...

Marko Gylén

Joo, sinänsä en kiistä lainkaan, etteikö tällaisia perustavia juridisiakin ongelmia olisi, enkä taatusti sitä, etteikö "ainoan vaihtoehdon" retoriikka olisi vain valtarakenteiden ylläpitoa ja epätotta sinänsä.

En siis lainkaan puolusta EVM:a, vaan kysyn vain tuon mainitsemani tekstikohdan perusteluja ja tarkoitusta: "Vakauden lisäämisen lisäksi vakausmekanismin keskeinen tehtävä on maksimoida voittonsa eli toimia kuten mikä tahansa muukin rahoituslaitos. Juuri yksityisten rahalaitosten keinottelu on nykyisen kriisin keskeisimpiä tekijöitä."

Siis haluaisin ihan oikeasti ymmärtää tämän logiikan tässä. En kysy retorisesti kiistäen tai epäillen.

Pirjo Tikka

EKP ei lupia kysele – eurokriisin pimeä puoli
8.6-11 Taloussanomat

http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/06/0...

On varmaan muistio Antti Ronkaisella, minullakin siitä word-kopio, on vaan 11 sivua pitkä.

Henry Bjorklid

Pistä tulemaan s-postina:
Henry.Finland(ät)gmail.com

Ronkainenkin voi tehdä siitä bloginsa yhteyteen "sivun".

Kiitos!

Henry

Jari Jakonen

Liityn myös muistion kärttäjien joukkoon...:-).. eli voisin vilkuilla miltä tarkemmin ottaen näyttää tämän Outlaw-organisaation ideologia ja toimintakenttä ja -tavat.

Kansallisvaltioiden konsepti ja sen keskeinen perusta eli perustuslaki kun aikoinaan saatiin aikaan, jotta tämänkaltaisesta feodalismista päästäisiin eroon:

 • EVM, sen varat ja omaisuus on
  vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä
 • EVM on vapautettu kaikesta
  takavarikosta ja pakkolunastuksesta
 • Virallisen toimintansa osalta EVM, sen
  varat, tuotot, omaisuus sekä valtiosopimuksen mukainen toiminta ja
  toimet on vapautettu kaikista välittömistä veroista
 • EVM:n henkilöstö on EVM:n maksamien
  palkkojen ja korvausten osalta vapautettu kansallisesta tuloverosta
 • EVM:n hallintoneuvoston jäsenet, johtokunnan
  jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, henkilökunta ja
  komiteoiden jäsenet sekä edellä mainittujen neuvonantajat on
  vapautettu kaikista oikeudellisista menettelyistä, jotka kohdistuvat
  heidän toimintaansa mainittua tehtävää suoritettaessa

j.jakonen ät dlc.fi

Kiitos!
t. JJ

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson

Joopa joo.

"
VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio
12.5.2011

LUONNOS EUROOPAN VAKAUSMEKANISMIN (EVM) PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI VALTIOSOPIMUKSEKSI...
"

jne. Löytyy suomeksi eduskunnan sivuilta.

"
Ohessa lähetetään perustuslain 96§:n mukaisesti 13.5.2011 annettua valtioneuvoston kirjelmää täydentävä selvitys Euroopan vakausmekanismin perustamista koskevasta valtiosopimuksesta (Euroopan vakausmekanismi).
...
DRAFT TREATY ESTABLISHING
THE EUROPEAN STABILITY MECHANISM (ESM)
...
Pääasiallinen muutos liitteenä olevassa 12.5.2011 päivätyssä luonnoksessa Euroopan vakausmekanismin perustamista koskevaksi valtiosopimukseksi verrattuna eduskunnalle aiemmin toimitettuihin luonnoksiin on, että luonnokseen on lisätty vaihtoehtoisina malleina erilaiset kirjaukset sekä yksityisen sektorin vastuuta että yhteisvastuulausekkeita koskevista sopimuskohdista. Osa jäsenvaltioista haluaisi, että yksityisen sektorin vastuusta ja yhteisvastuulausekkeista sisällytettäisiin maininta ainoastaan sopimuksen johdanto-osaan (johdanto-osan kappaleet 9 ja 10), osa jäsenvaltioista, Suomi mukaan lukien, pitää sen sijaan välttämättömänä sisällyttää näitä kysymyksiä koskevat määräykset itse sopimukseen (12 artiklan 2 ja 3 kohta).

Lisäksi luonnokseen on tehty muita vähäisempiä, lähinnä teknisluontoisia ja sopimustekstiä selkeyttäviä muutoksia.

Kansallinen käsittely:

EU-ministerivaliokunta 13.5..2011
Valtioneuvoston yleisistunto 13.5.2011

"

Se vähä mitä olen noita lakialotteita nähnyt, ei saa minua vakuuttuneeksi siitä, että "teknisluontoiset ja selkeyttävät" muutokset olisivat välttämättä "vähäisiä".

Ja "hauskaa" tässä on se, että suomenkielisen ja englanninkielisen version vertailu ei ole mitään helppoa.

nimim. Toimitusministeriölläkö juhannusaattona läpi?

Käyttäjän RealMcJesus kuva
janne kivivuori

Kerrankin säädyllinen syy häpeämättä liittyä mellakkahysteriaan.
Voisi ajatella että Jyrki Katainen on maireankorea paperinukke, joka todennäköisesti räjähtää kaikessa rasvahöyryisessä demoninolemuksessaan esiin jos hänen Jekyll-hahmonsa Järki Katainen saa voiton kun mammuttimainen tukipakettikelkka saadaan pysäyttämisen jälkeen käännettyä.
EVM tuo mieleen kotimaiset perintäfirmat megakoossa. Sinulta jää maksamatta jokin muistutusmaksu hammaslääkärilaskusta, ja lääkärin jätettyä erikseen tekemättä perintäilmoituksen peruutuksen, perintäfirma alkaa lähettää laskuja 'perintätoimenpiteistä' korkoineen ja uhkauksineen, ja viepä sinut käräjäoikeuden ja maksuvirhemerkintöjen kautta konkurssiin jos alkuperäinen viiden euron turha vahinko saa kasvaa loisfirman muodollisesti laillisen toiminnan jatkuessa.
Ahneliberaali markkinatalous perustuu juuri siihen, että koulutetut nousevat tähdet tekevät pitkiä työpäiviä iskeäkseen johonkin satumaiseen loistuottomahdollisuuteen. Joskus naurattaa kun todellisen Miehen menestyvä malli on mahdollisimman korkealle kauppatieteessä koulutettu henkilö, jonka työ kuitenkin perustuu puhtaaseen verenimentään...

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Markkinatalous pelastaa meidät lopuksi kataisilta. Kukaan ei pakota kansan valitsemia päättäjiä ruikkaamaan näiltä nuorilta koulutetuilta kauppatieteilijöiltä palveluksia ja rahaa.

Käyttäjän RealMcJesus kuva
janne kivivuori

Markkinatalous ON nämä nuoret kauppatieteilijät.
Markkinatalous on kuin aseteollisuus, joka palkkaa einsteinit kehittämään ydinvoimaa. Kauppatieteilijöitä tarvittaisiin ihan töihinkin. Päättäjien tehtävä on päättää, mihin sitä ydinvoimaa käytetään, pommeihin vai energian tuottamiseen.
Se, että joku Katainen on yleensä valittu pääministeriksi, kertoo siitä kuinka hyvin markkinavoimat ovat käyttäneet hyväkseen ihmisten kyvyttömyyttä vastustamaan kuluttamista jumaloivia tyhjiä mielikuvia.
Ei markkinatalous pelasta muuta kuin ahneudenpalvonnan.
Mistä löytyisi hallitukseksi se lahjomaton virkamiesryhmä joka laittaisi rajat markkinataloudelle mutta sallisi elinkeinovapauden?

Käyttäjän SamaVene kuva
Aki Järvinen

Muistio ladattavissa myös täältä (.pdf)
http://stuff.samassaveneessa.info/docs/EVM201105lu...

Olen oppinut ottamaan vastaavat talteen omalle koneelle, kun "häviämisiä" netistä on tapahtunut (ò_ó)

Käyttäjän SamaVene kuva
Aki Järvinen

Antti, mistä sinä löysit tuon muistion? Olen yrittänyt vähän kahlata eduskunta.fi'n sivua, mutta ei oikein löydy paikka mistä voisi muita vastaavia kaivella - varsinkin engl.kieliset EU/EKP/EVM yms. asioihin liittyvät tiedostot olisivat kivoja.

Pirjo Tikka

Mistä me tulevaisuudessa sitten äänestetään?
siis jos tämä EU-politiikka menee läpi..

” Komissio antoi maakohtaiset suositukset 27 jäsenmaalle ja erikseen euroalueelle.
Maakohtaisten suositusten antaminen on osa talouskomissaari Olli Rehnin luomaa talouspolitiikan koordinaatiomekanismia. Suositukset vahvistetaan EU-huippukokouksessa juhannuksena.
Jäsenmaiden on tarkoitus ottaa suositukset käyttöön puolentoista vuoden kuluessa.”

Ja mistä galluppeja enää tehdään?

Koirankakka, nurmikon leikkaamiselle aikataulut, parveketupakointi…

Käyttäjän SamaVene kuva
Aki Järvinen

Kiitos linkeistä, löytyihän se eduskunta.fi'kin lopulta kun kahlasin tämän sivun tekstin tarkkaan. Keskustelun herättämisen tehostamiseksi tein noiden VVM'n paperien perusteella ubatuban
"Mikä Euroopan vakau(tu)smekanismi?"
http://www.youtube.com/watch?v=u7BYfHqsX3c

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Äänität liian alhaisella tasolla.

Käyttäjän kaakkuriniemi kuva
Tapani Kaakkuriniemi

Luin puoliväliin ja päättelin, että tämä kirjoitus on vain huonohko sarkastinen vitsi, mutta tuo valtiosopimusluonnoshan sisältää, perhana vieköön, kaiken tuon mitä toit esille!

Mistä muuten tulee tämä sana 'euroalue': "Kohdan mukaan euroalueen jäsenvaltiot voivat perustaa vakausmekanismin turvaamaan koko euroalueen rahoitusvakautta."

2000-luvun alussa perustettiin suurella tohinalla Euroopan valuuttaunioni EMU, josta tuli yksi unionin pilareista. Olenko ollut sairaana ja poissa sinä päivänä kun EMU purettiin ja euroalue koottiin?

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

"Euroalue" on vain sitä samaa "nyyspiikkiä" kuin "Kansaivälinen yhteisö". Tarkoittaa mitä milloinkin, ja tarkoitukksena on nimen omaan sotkea asioiden oikea laita.

Käyttäjän JanneLinna kuva
Janne Linna

Ja Vasemmistoliitto istuu hallituksessa joka on allekirjoittanut tämän paperin. Hupsista saatana!.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Todellakin!

On enemmän kuin koomista - ja jotenkin niin tyypillistä suomalaiselle politiikalle - että julkisuudessa vastustetaan jotain ja sitten hallituksessa hyväksytään se, nimenomaan olemalla hallituksessa. Nyt Ronkainen "vastustaa" vakuusrahastohuijausta samalla kun Arhinmäki & CO on hallituksessa, joka ajaa sen läpi.

Aivan yksin Vasemmistoliitto ei ole, Virheet teki aivan saman ydinvoima-asiassa. Täytyy vain hattua nostaa niille kahdelle kansanedustajalle, jotka Vasemmistoliitosta erotettiin sen takia, että he "jopa eduskunnassa" ajoivat samoja asioita kuin vaaleissa ja puolueessaan.

Arhi Kuittinen

Yle AREENA näyttää suoran lähetyksen eduskunnasta
klo 14-17 tänään tiistaina

http://areena.yle.fi/live

.

Toimituksen poiminnat